18 ธันวาคม 2551

ตอนที่ 1 ลาเรียนต่อที่ AIT

ก่อนอื่นนั้นผมขอเกริ่นนำก่อน หลังจากที่ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผมก็เริ่มเตรียมตัวภาษา ไปสอบ TOEFL (http://www.ets.org/) เพื่อไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ผมได้สนใจอยากจะไปเรียนประเทศอังกฤษจุดเด่นที่เรียนต่อประเทศอังกฤษ คือ


- มีหลักสูตรที่ชื่อค่อนข้างจะไพเราะ เช่น MSc Supply Chain Management, MSc Logistics Engineering, MSc Knowledge Management เป็นต้น
(แต่ไม่มีหลักสูตรที่ชื่อว่า Industrial Engineering เลย ถ้ามีก็จะมีเพียงแค่ที่เดียว (ถ้าจำไม่ผิด) หรือไม่ก็แฝงอยู่ใน Manufacturing Engineering แทนครับ )
- และเรียนระดับปริญญาโทเพียงแค่ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง เอง
- นอกจากนี้การสมัครเรียนสามารถสมัครผ่านตัวแทนที่อยู่ภายในประเทศไทยได้ง่าย

ในช่วงนั้นผมสมัครไป 4 มหาวิทยาลัย ก็ตอบรับอย่างแน่นอนมา 3 ที่ เช่น University of Exeter (http://www.exeter.ac.uk/) เป็นต้นหลังจากนั้นประมาณกลางปีผมก็ตัดสินใจจะไปประเทศอเมริกาแทน (ทิ้งUK ไปเป็น US)
แต่การจะไปเรียนที่ USA นั้น ทางด้านวิศวกรรมจะต้องสอบ GRE เพิ่มอีกตัว ก็เตรียมตัวสอบและไปสอบ ก็ได้คะแนนมา

ผมสมัครเรียนจริงๆไป 2 ที่ คือ 1) Clemson University และ 2) University of Southern California(USC)สุดท้ายก็ได้รับใบตอบรับ (Acceptance Letter) ทั้ง 2 ที่ครับ โดยที่ Clemson ตอบรับมาก่อน โดยที่ผมได้ อ.ดร. ฤดี ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัดคุม สจล. ช่วยแนะนำให้ครับ ในตอนนั้นก็ตั้งใจจะไป Clemson U. ค่อนข้างจะแน่นอนมากๆ

จากนั้นทำการดำเนินเรื่องต่างๆ รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน หาที่เที่ยว หาคนมารับที่สนามบิน หาที่พัก เป็นต้น กะว่าจะเดินทางในช่วงตุลาคม 2551 โดยจะบินไปลงที่ Atlanta, GA


และตอนท้ายก็ที่ USC ก็ตอบรับกลับมาครับแต่แล้ว "ชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆครับ" ผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมาเรียนภายในประเทศไทยครับ (ทิ้ง UK ทิ้ง US มาเป็น Thailand) เหตุผลผมขอละไว้นะครับ

สุดท้าย ผมรีบสมัครเรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology ) หรือเรียกสั้นๆว่า AIT แน่นอนครับเป็นหลักสูตรนานาชาติ


ผมก็ได้รับใบตอบรับ และจะเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก (Doctor) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ประมาณ 3-4 ปี โดยลางานที่ลาดกระบัง เพื่อเรียนต่อแบบเต็มเวลาครับ เมื่อเรียนจบก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ

...