10 กรกฎาคม 2552

- เล่มที่ 22 เก็บมาเขียน เวียนมาเล่า

เนื่องด้วยสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (7-8 กรกฎาคม 2552) แต่ก่อนผมจำไม่ได้หรอกว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสามวัน คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไหร่ จำผิดจำถูกสลับกันไป ตอนเรียนประถม มามัธยมต้นและปลาย ก็เคยเรียนมา จัดทำบอร์ดที่โรงเรียนก็เคยทำมา มาจำอย่างแน่นอนได้อีก คือ หลังจากที่ได้อุปสมบทเป็นพระ มาจนถึงปัจจุบันนี้
.
มีอยู่ครั้งหนึ่งผมสอนหนังสืออยู่ ผมก็ลองถามนักศึกษาในห้องดูว่า "วันสำคัญทั้งสามนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น" ผมปรากฎว่า ด้วยความเรียบกริบ และทันใดนั้นมีนักศึกษาประมาณ 2-3 คน ที่ตอบมาอย่างรวดเร็ว และถูกด้วย ทำเอาตัวกระผมเองตกใจ เพราะมีนักศึกษาสามารถตอบได้ด้วย นอกจากนี้หนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงด้วย (ชื่อน้องส้ม เป็นคนสระบุรี) ผมตกใจมากว่า กว่าเราจะจำได้ ก็ต้องรอตอนบวช แต่เขาสามารถตอบได้ทันที จริงๆผมก็ไม่อายนะ เพราะผมจำได้แล้ว
.
ในระหว่างนี้ผมก็ว่างเว้นจากการเรียนป.เอก เพราะปิดเทอม ก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มมาจาก อ.วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เป็นผู้เรียบเรียง จึงอยากจะมาฝังไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง แห่งนี้ เพื่อจะเก็บไว้อ่านเองและเตือนตัวเอง มีหลายเล่มอยู่ แต่ในตอนนี้คงเป็น "แสงธรรมเล่มที่ 22 คือ เก็บมาเขียน เวียนมาเล่า" ซึ่งก็มีหลายเรื่องภายในหนังสือ แต่ละเรื่องสั้นๆ ผมขอยกตัวอย่างเรื่อง "เรื่องยากในโลก" หน้า 42-46
.
ผมเคยพยายามอธิบายว่า "การเกิดเป็นคนนั้นยาก แต่ทำไมประชากรโลกเพิ่มขึ้น?" ธรรมะเรื่องนี้ เมื่อได้อ่านแล้ว ได้อธิบายข้อสงสัยดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับ

..
.
.
.
.
จริงๆแล้วผมเคยอ่านเพียงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก แต่ไม่เคยอ่านหรือคิดลึกเข้าไปว่า "โอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว และจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากเหมือนกัน"
.
สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้เรียบเรียง และให้หนังสือหลายๆเล่มแก่ข้าพเจ้า รวมถึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการพิมพ์ทุกๆท่าน ทำให้ได้มีหนังสือแสงธรรมอ่านครับ
.
หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกเลือกที่รูปภาพ เพื่อขยายอ่านได้
.