10 กรกฎาคม 2552

- เล่มที่ 6 คำท่านเล่า

เมื่อย้อนกลับไปอ่านหนังสือแสงธรรมเล่มที่ 6 คือ "คำท่านเล่า" ซึ่งอาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้เรียบเรียงได้ทำการจัดพิมพ์เมื่อ 2545 แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นปี 2552 ก็ตาม แต่ภายในเนื้อหายังใหม่อยู่และเป็นจริงตลอดเวลา หรือ "อะกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล" มีเนื้อหาที่สะดุดตา สะดุดใจอยู่เป็นจำนวนมาก ผมขออนุญาตแสดงสารบัญของหนังสือตามนี้นะครับ ซึ่งเป็นลายมือของกระผมเองครับ
.
.
จะสังเกตว่าเราจะได้ความบันเทิงทางจิตใจแล้ว จากการอ่านหลายๆเล่มเราจะรู้จักครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบอีกจำนวนมาก ทั้งที่ยังอยู่ และมรณะภาพ (หรือนิพพาน) ตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่เกิด หรือเกิดแล้วแต่ยังไม่รู้พาสีพาสา
.
วันนี้ขอยกตัวอย่างที่มีชื่อตอนว่า "เวียนเกิด" หน้า 4-6
.
.
.
ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์แล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากเมื่อเทียบกับคน เวลาบาดเจ็บหรือเจ็บไข้ ก็ไม่มีแพทย์หรือพยาบาลมาช่วยรักษาเหมือมนุษย์ บ้างคนอยากเกิดเป็นนกเพราะบินไปไหนมาไหนก็ได้ เป็นอิสระ แล้วถามว่า มันมีแขนมีมือไหม เวลากินก็ไม่มีมือจับ มีแต่ปากอย่างเดียว เกิดเป็นสัตว์นั้นจะทำความดีเหมือนกับคนเรานั้นยากมาก
.
สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้เรียบเรียง และให้หนังสือหลายๆเล่มแก่ข้าพเจ้า รวมถึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการพิมพ์ทุกๆท่าน ทำให้ได้มีหนังสือแสงธรรมอ่านครับ
.