10 กรกฎาคม 2552

- เล่มที่ 23 เย็นลออ

จริงๆผมก็ดีใจที่ได้หยุดพักอ่านหนังสือสบายๆ ที่ไม่ใช่หนังสือเรียน ไม่ต้องรอตอนแก่แล้วค่อยอ่าน สำหรับหนังสือถัดมาคือ "แสงธรรมเล่มที่ 23 เย็นลออ" ผู้เรียบเรียงคือ ศ.ดร. วิวัฒน์ กิรานนท์ อาจารย์ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผมขอยกตัวอย่างหนึ่งตอนในหนังสือ ชื่อว่า "เลือกชาติภพ" หน้า 39-41

.
.
.
.
สังเกตว่าผมไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาตัวอักษรในตัวเล่มเลย ในการนำมาบันทึกไว้ในเว็บไซต์นี้ ผมทำการสแกน (scan) หน้าในหนังสือมาทั้งหน้า แต่จะมีการขีดเส้นใต้ด้วยดินสอของข้าพเจ้าเอง ซึ่งไม่ได้มีเจตนาเพื่อทำให้หนังสือเปรอะเปื้อน แต่ต้องการเน้นความเข้าใจของตัวเอง
.
นอกจากนี้มีอีกหลายตอนที่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การรู้วันตายของพระอาจารย์ลี แห่งวัดอโศการาม" หน้า 67-72 ซึ่งให้ข้อคิดแอบแฝงอยู่อย่างแยบยล
.
ผู้สนใจหนังสือ ติดต่อรับฟรีได้ 1 เล่มด้วยการส่งจดหมายไปยัง อาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ 79/6 ลาดพร้าว ซอย 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
.
สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้เรียบเรียง และให้หนังสือหลายๆเล่มแก่ข้าพเจ้า รวมถึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการพิมพ์ทุกๆท่าน ทำให้ได้มีหนังสือแสงธรรมอ่านครับ
.