10 กรกฎาคม 2552

- เล่มที่ 19 ยถารมณ์

ในสัปดาห์นี้ผมขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งเล่มตามแก่เวลาของข้าพเจ้าในช่วงนี้ นั่นคือ "แสงธรรม เล่มที่ 19 ยถารมณ์" ผู้เรียบเรียงได้แก่ อ. วิวัฒน์ กิรานนท์ แน่นอนครับเนื้อหาภายในยิ่งอ่านก็ยิ่งกินใจ และเตือนใจตนเองอย่างต่อเนื่อง ในเล่มนี้ผมขอนำมาแสดงในเรื่อง "จดหมายครู" หน้า 61-65

..
.
.
.
.
ธรรมะเรื่องนี้ยืนยันว่า สภาวะของจิตตอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินั้นสำคัญมากๆ ซึ่งก็ควรถูกผ่านการอบรมมาบ้าง และผ่านเรื่องดีๆมา หรือทำความดี จึงจะคิดดีได้ในตอนท้าย
.
ณ วันนี้ หนังสือชุดแสงธรรมที่ได้จัดพิมพ์แล้ว มีจำนวน 25 ชุด ตามนี้ครับ
ผู้สนใจหนังสือ ติดต่อรับฟรีได้ 1 เล่มด้วยการส่งจดหมายไปยัง อาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ 79/6 ลาดพร้าว ซอย 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
.
เนื่องจากว่าบางเล่มนั้นหมดแล้ว แต่ถ้าสนใจจริงๆสามารถไปยืมได้ที่ห้องสมุดชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี หลังตึก A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์วิวัฒน์ กิรานนท์ ผู้เรียบเรียง และให้หนังสือหลายๆเล่มแก่ข้าพเจ้า รวมถึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการพิมพ์ทุกๆท่าน ทำให้ได้มีหนังสือแสงธรรมอ่านครับ
.
หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกเลือกที่รูปภาพ เพื่อขยายอ่านได้ และขออภัยที่ไม่ได้เรียงตามลำดับชุดแสงธรรม
.
สวัสดีครับ
.